Prins Bernhard

De biografie van Van der Meulen gaat vooral over de periode vanaf 1936, toen Bernhard in afwachting van zijn huwelijk met toenmalig prinses Juliana Nederlands staatsburger werd en hier ging wonen. De werktitel is Prins Bernhard en zijn tijd.

In de Volkskrant zegt Van der Meulen daarover: “Ik hou niet van halve biografieën, maar Annejet heeft de jeugd van de prins heel goed gekarakteriseerd. Ik stel me daarom voor dat ik mijn verhaal in 1936 laat beginnen, als de prins zich verlooft met prinses Juliana.”

Van der Meulen vindt het interessant dat prins Bernhard aanvankelijk werd gezien als redder van de dynastie en held van het verzet, maar dat het beeld in de loop van de tijd is veranderd.”