Jac. P. Thijsse

 Van de vele boeken die Thijsse schreef (deels met zijn vriend Eli Heimans), zijn de geïllustreerde flora en de Verkade-albums het bekendst. Met Het vogeljaar schreef hij het mooiste Nederlandse natuurboek. Mede dankzij Thijsse werd het Naardermeer gered, het eerste beschermde natuurmonument in Nederland. Hij stond aan de wieg van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en was actief in veel andere organisaties voor natuurstudie en -bescherming.