Dr. Hendrik Muller Wereldreiziger voor het vaderland (1859-1941)

Misschien kon hij gewoon te veel. Hendrik Muller (1859-1941) was een uitstekende handelsman, een bevlogen diplomaat en een voortreffelijk schrijver. Bij leven was hij een bekende Nederlander, die vooral van zich deed spreken tijdens de Tweede Boerenoorlog, toen hij consul-generaal was van de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek Oranje Vrijstaat. Bovenal was hij een reiziger. Hij bereisde alle bewoonde continenten van de wereld, met uitzondering van Australië.

Wat had Muller kunnen bereiken als hij zijn bezigheden minder had versnipperd? Hij kon zich nooit binden aan één bezigheid of werkkring, en zelfs voor het huwelijk bleek hij ongeschikt: zijn openlijk samenleven met twee vrouwen – bekend als de ‘zomervrouw en de wintervrouw’ – ervoeren zijn naasten als uitgesproken ongepast.

Hendrik Muller leidde hoe dan ook een fascinerend leven in een wereld in verandering. Deze biografie brengt Muller en de tijd waarin hij zich bewoog opnieuw tot leven.

Uitgever: Querido